Forside

Generalforsamlingen er aflyst

Beretning, regnskaber og budget.


Som vi tidligere har meddelt er årets traditionsrige generalforsamling langfredag i påsken blevet aflyst på grund af faren for smitte med corona-virus. Hvornår vi kan holde generalforsamling vides ikke på nuværende tidspunkt.
Men vi vender tilbage med tidspunktet, når virus-faren er drevet over.

Indtil da må vore medlemmer klare sig med bestyrelsens beretning for 2019 og med regnskabet for 2019, både foreningens og vejlaugenes og grøfternes. Desuden vil man kunne finde en oversigt over de forventede udgifter i 2020 samt budget for 2021.
 

Alle skal tilmelde sig PBS igen.


Kære medlemmer.


Der skete som bekendt en teknisk fejl i forbindelse med udskrivning af kontingenter for 2020. Alle PBS aftaler er fejlagtigt blevet annulleret.


Det betyder, at alle medlemmer skal gentilmelde sig den automatiske betalingsordning.
Det gøres nemmest her på hjemmesiden www.tre-lyng.dk, hvor der er et link under denne artikel


Du skal bruge dine personlige oplysninger og dit kundenummer (medlemsnummer), der står på PBS opsigelsen fra banken.


Hvis du ikke har nummeret kan du få det oplyst ved at maile til Kirsten Løcke: locke@stofanet.dk.


Til sidst tilmelder du dig med NEM ID. Sidste frist for tilmelding er den 20. februar. Har du ikke tilmeldt dig inden, vil du få tilsendt et girokort.Vi undskylder meget for besværet.
Mvh. bestyrelsen for Tre Lyng11. februar 2020
Kære medlemmer af GF Tre Lyng.
I forbindelse med årsskiftet en hilsen med et par opdateringer.
Først tak til de grundejere, der på eget initiativ sørger for at få klippet ind og vedligeholdt rabatter efter kommunens forskrifter, så bestyrelsen ikke skal bruge tid på at minde jer om det.
Vi vil, som i 2019, kun fremsende én påmindelse, hvorefter vi med billeddokumentation, desværre må overdrage sagen til Odsherred Kommune, der kan foretage indklipning på grundejers vegne.
Indklipning gælder også evt. ”bagside” til anden vej og rundt om hjørner.
Og til grøfteejere: I har pligt til at beskære grøftesider, så vandet kan løbe frit. Grøftelauget gør ikke arbejdet for jer, men har det overordnede blik og ansvar, hvilket allerede er et stort arbejde.
Som bestyrelsen bekendtgjorde på sidste års generalforsamling, opfordres yngre kræfter til at melde sig under fanerne til at fortsætte i Tre Lyngs bestyrelse. De fleste af os har deltaget i mange år og en løbende udskiftning må påregnes.
Både evt. salg, sygdom og ”træthed” efter mange år i bestyrelsen betyder, at der skal nyt blod til, så vi stadig har en velfungerende forening.
Derfor kontakt os hurtigst muligt, ring eller skriv, så vi ved, at nogle er interesserede, og vi evt. kan mødes. Det er godt med kontinuitet og rettidig omhu.
Sidst vil jeg beklage den uheldige situation, der er opstået i forbindelse med indbetaling af kontingent for 2020. Følger man vejledningen, der lægges ud på hjemmesiden, kan man hurtigt gentilmelde sig PBS og slippe for et girokort.
Endelig, godt nytår til alle, og vi ses til generalforsamling på Højby Kro Langfredag d. 10. april kl. 10.
M.v.h.
Bestyrelsen for GF Tre Lyng
Lone CederquistVejenes tilstand februar 2020

Den ubudne gæst er taget på fersk gerning


Politiet har nu pågrebet den mand, som i de seneste par år har boet i forskellige sommerhuse i vores område. Han har skaffet sig adgang til husene med gamle såkaldte københavnernøgler.


Senest havde en sommerhusejer lagt mærke til, at strømforbruget i hans vinterlukkede sommerhus pludselig var steget. Ved nærmere eftersyn fandt han ud af, at huset var beboet af den mand, som i flere år har hærget i vores område. Politiet blev tilkaldt og pågreb manden.


Du kan læse hele historien på TV2 nyheder her:


https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2020-01-16-ejer-undrede-sig-over-hoejt-stroemforbrug-fremmed-var-flyttet-ind-i-sommerhuset.


Det  spændende bliver nu, hvad politiet stiller op med manden, som er hjemløs.


Referat fra generalforsamlingen

langfredag den 19.april 2019


Så foreligger referatet fra generalforsamlingen 2019. Her er en printvenlig udgave.

Indklipning m.m.


Kære medlemmer i Grundejerforeningen Tre Lyng.

Desværre mangler en del medlemmer stadig at klippe ind og slå rabatten ud mod vejen.

Dette har man pligt til, også ud til ”bagsiden” af grunden, hvor man måske ikke selv kommer så meget.


Rabatten skal være farbar som vigemulighed, og derfor er sten, pæle og andet ikke tilladt.


Bevoksning i form af buske, træer og anden høj bevoksning skal fjernes.


Vejskilte skal holdes synlige.


Vi håber, at I der endnu mangler indklipning eller rydning af rabat, får det manglende bragt i orden i løbet af de kommende par uger, så vi ikke behøver sende flere breve ud.


Se yderligere på Odsherred Kommunes hjemmeside vedrørende lovkrav mv.: http://www.odsherred.dk/borger/trafik-og-veje/veje/grundejer-forpligtigelser/beskaering-af-planter-og-traeer-langs-veje


Ved stadig manglende indklipning og vedligeholdelse af rabat, ser vi os nødsaget til at overlade sagen til Odsherred Kommune, hvilket kan blive en dyr affære.Bestyrelsen for GF Tre Lyng


Sådan håndterer vi dine data i Tre Lyng

I grundejerforeningens bestyrelse har vi været nødsaget til at forholde os til EU's såkaldte persondatafordning, eftersom vi i foreningen opbevarer og behandler data om vores medlemmer.

Forordningen får virkning fra den 25. maj, men i forhold til grundejerforeningen vil du intet mærke til den. Vi har imidlertid pligt til at fortælle dig som medlem, hvordan vi håndterer dine data, og hvad vi bruger dem til.

Og hvis det skulle have din interesse kan du læse mere om vores privatlivspolitik ved at klikke på dette link


Mange indbrud - nogle anmeldes ikke

Grundejerforeningen har lige haft en længere snak med lokalpolitiet i Nykøbing om de mange småindbrud, der har fundet sted i den seneste tid. Tilsyneladende er der et mønster, nemlig at

tyven(e) stort set hver gang også fjerner vandhaner, lamper, kobberrør eller andet med større metalværdi end blik.

Det var imidlertid overraskende, at politiet ikke kunne se dette mønster ud fra de anmeldelser om indbrud og tyverier, de har fået. Men det kan skyldes, at flere af de tyverier, grundejerforeningen er blevet bekendt med, og som blev nævnt for betjenten, slet ikke er blevet anmeldt.

Betjenten bad på den baggrund Tre Lyng om at melde tilbage til medlemmerne, at det er meget vigtigt, at alle tyverier anmeldes – også selvom mange af dem er så små, at politiet ikke tager ud og efterforsker dem.

Men de tæller med i statistikken, og hvis de ikke anmeldes, giver det ikke et realistisk billede af kriminaliteten i vores område.

Det kan betyde – kunne betjenten fortælle – at der bliver skåret ned i bemandingen og ressourcerne i vores område. Og det er der ingen, der ønsker - andre end de lyssky elementer, der huserer.

 

Så derfor denne kraftige opfordring: anmeld alle tyverier.

Anmeldelse af indbrud i privat beboelse skal anmeldes via telefon 114.Pentanque banerne

Tre Lyngs petanquebaner er anlagt for midler fra Sommerhusrådet i Odsherred (SOL), som i foråret 2017 bevilgede 50.000 kr. til formålet efter ansøgning. Baggrunden for anlæg af banerne er, at Tre Lyng ejer tre grunde, som ikke kan hverken sælges eller bebygges. Grunden på Alleen har tidligere huset en telefonboks, som for længst er fjernet.

Husk når du spiller at tage hensyn til naboerne.


Rådyrene er et stigende problem i Odsherred

Grønt Råd Odsherred har på et møde behandlet emnet regulering af råvildt i sommerhusområder, efter af Grundejerforeningen Tre Lyng havde rejst spørgsmålet.

Grønt Råd finder det imidlertid hverken hensigtsmæssigt eller muligt for kommunen at gøre noget ved de problemer, det store antal råvildt i Odsherred medfører. Kommunens Naturteam har efterfølgende udarbejdet et notat, hvor mulighederne for jagt og regulering af råvildt i sommerhusområder beskrives. Notatet er interessant og giver en god forklaring på, hvorfor antallet af rådyr de seneste år nærmest er eksploderet.

Notatet kan du læse ved at klikke på linket her.


Derfor skrev vi til Grønt Råd

Baggrunden for, at vi i grundejerforeningen har rejst problemet over for kommunen er bl.a., at flere af vore egne medlemmer og medlemmer i andre foreninger er begyndt at indhegne deres sommerhusgrunde. Og det er ikke for at forhindre eventuelle hunde i at løbe hjemmefra, men for at forhindre vildtet i at æde løs af beplantningen.

Mange er rigtig trætte af at få ædt beplantning, som dyrene ikke normalt æder, incl. forskellige nytteplanter, frugtbuske og blomster. Selv gammelkendte beplantninger som rododendron, syren, laurbærbuske, cedertræer, lærketræer, tujaer og mange flere indgår i vildtets ernæring og bliver ædt ned til grunden.

Folks terrasser invaderes og krukker med blomster, tomater og krydderurter spises. Det er naturligvis frustrerende  for folk, der gør noget for området og bruger mange penge for at holde området pænt og tiltrækkende. Vildtet er nu så ”tilvænnet” mennesker og måske afhængig af andet foder, end det der er naturligt for dem, fordi bestanden er for stor. Problemet er ikke begrænset til Lyngen, men er over hele Odsherred.


Hjemmevante dyr

Dyrene er nu så ”hjemmevante” i beboede område, at de slår sig ned i nærheden af husene på græsplæner og rabatter, ja selv på folks terrasser. De vandrer ”hjemmevante” rundt på trafikerede veje og har øjensynligt mistet den deres naturlige reaktioner vedr. faresignaler.

Desuden betyder denne nære kontakt, at det forøger risikoen for flåtangreb, da netop vildtet er flåtbærere i stor stil. Børnefamilier er nervøse for at lade deres børn lege på græsplænen, og vi andre er ligeledes tilbageholdende. Dette er et alvorligt problem.

Disse beklagelser og bekymringer kommer ikke fra sommerhusejere, der på nogen måde vil af med dyrene, men har et ønske om, at bestanden reguleres, således at man igen på normal vis kan benytte og nyde sit sommerhus, samt nyde dyrene på afstand i deres naturlige habitat.

Området skulle helst forblive åbent og tilgængeligt med naturlig vegetation uden for mange hegn og plankeværker, så det også i fremtiden vil være et yndet sommerhusområde for alle typer mennesker. Derfor er det vigtigt at standen reguleres til gavn for både mennesker og natur.

Gode råd, når du færdes i indhegninger med kreaturer

På baggrund af de to ulykker med køer, som nævnes herunder, har Naturstyrelsen givet nogle få, gode råd, som man opfordres til at efterleve, når man færdes blandt løsgående køer:


• Hold afstand til kreaturerne - mindst 25 m

• Du må ikke klappe eller fodre kvæget

• Lad kalvene være i fred

• Gå aldrig mellem en ko og hendes kalv

• Hunde skal holdes i snor.Hundelufter dræbt af ko i fold i Sønderjylland

En 64-årig hundelufter er  blevet trampet ihjel af en ko, da han krydsede en mark ved Broager i Sønderjylland.

Den 64-årige mand, der var fra Frederiksberg, var ude at gå en tur med sin hund og en kammerat, da de krydsede en mark, hvor der gik køer.

»Den dræbte havde en hund med sig, der var i en snor, som han havde bundet rundt om livet. Koen ser hunden og løber hen mod den. Hunden kommer til skade med sin pote, hvorefter den løber om bag ejeren, der falder. Koen kommer derefter og tramper på manden«, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 64-årige mand kom så alvorligt til skade, at han døde af sine kvæstelser kort efter. Ifølge politiet vidste de to mænd godt, at der gik køer på marken, inden de gik ind i folden.


Korevlen

Den tragiske hændelse svarer ganske godt til de angreb af køer, som folk med mellemrum har oplevet med køerne på Korevlen, når de har haft hund med i snor. Et af angrebene et oven i købet blevet filmet en forårsdag for fire år siden: https://www.youtube.com/watch?v=IVYJmQEJ0z8

Heldigvis er ingen mennesker endnu kommet til skade på Korevlen, selvom det har været tæt på nogle gange.


Kommunen skruer bissen på overfor manglende indklipning

Odsherred Kommunes Miljø- og Klimaudvalg har på sit januar møde besluttet, at der i år skal fokuseres på sager om beskæring af træer og buske langs vejene.

Det er Center for Natur, Miljø og Trafik der har fået til opgave, at der skal være en generel indsats for, at grundejere, vejlaug og grundejerforeninger tager ejerskab for deres forpligtelser, og får forståelse for vigtigheden i at sørge for at holde beplantning indenfor egne matrikler, så alle kan færdes uden gene på fortove, stier og veje.

Beskæring af beplantning er en vigtig del af grundejers vedligeholdelsesforpligtelser på de private fællesveje. Beskæring skal ske helt tilbage til skel og gælder både mod private fællesveje og mod offentlige veje.

På mindre veje i sommerhusområder er det ofte et problem for renovations- og brandbiler at komme frem på grund af manglende beskæring og rabatslåning, og chaufføren har svært ved at se i sidespejlene, når han bakker. Den typiske sommerhusvej er anlagt som grusvej med rabat i begge sider, hvor rabatten også er en del af vejarealet. Rabatten bør være fri for beplantning, så der er vigeplads for både gående og kørende trafik.


Sådan vil kommunen gøre 

Et typisk sagsbehandlingsforløb kan se sådan ud:

1. En henvendelse om manglende beskæring fra borger eller tilsyn modtages. Besigtigelse kan blive nødvendig, hvis tvivl om placering eller fotos mangler.

2. Der fremsendes en partshøring til grundejer af matriklen, hvor problemstillingen er. Normalt får grundejer 14 dages frist for at få ordnet forholdene eller besvare henvendelsen. Fås ingen tilbagemelding er besigtigelse nødvendig for at konstatere om opgaven er udført.

3. Såfremt der ikke har været dialog med grundejer eller forholdene ikke er bragt i orden, fremsendes et påbud med 14 dages frist. Besigtigelse er nødvendig, hvis der ingen tilbagemelding har været fra grundejer.

4. Hvis forholdene stadig ikke efter tidsfristens udløb er blevet udført har centret mulighed for at udføre beskæringen på grundejers regning.

I særlige tilfælde, hvor der f.eks. er akut fare for færdslen, kan politiet og centeret beslutte, at arbejdet skal udføres straks uden at orientere grundejer først.


Tilsynsmedarbejdere vil inspicere

Med baggrund i Miljø- og Klimaudvalgets beslutning om fokus på beskæring, vil indsatsen i 2017 bl.a. omfatte tilsynsmedarbejdere, der besigtiger veje. Ved observation af problemstilling om manglende beskæring udfyldes et brev med aktuel dato, adresse og afkrydsning ud for problemstilling, og der tages fotodokumentation af brevet inden det lægges i matriklens postkasse. Partshøring er hermed sat i gang. Det svarer til trin 1 og 2, derefter kommer evt. trin 3 og 4 om nødvendig (i sagsbehandlingsforløb).


Den lille grønne

”Den lille grønne 2018” er omdelt til samtlige grundejere i Odsherred Kommune. Her er beskrevet en overordnet vejledning om grundejernes forpligtelser mht. beskæring af beplantning.


Giv et praj via app eller hjemmeside

Borgere har via Odsherred Kommunes hjemmeside mulighed for at downloade en gratis ”Giv et praj” app på deres mobiltelefon, eller benytte ”Giv et praj” muligheden på kommunens hjemmeside. De fleste er efterhånden udstyret med en mobiltelefon og har mulighed for at stå på åstedet og melde en problemstilling til kommunen.


De uskrevne regler for det gode naboskab

Bestyrelsen har udarbejdet en stribe uskrevne regler for et godt naboskab. Det er f. eks., at man skal undgå at sætte høje hegn op i skel, at man ikke lige skal placere ungernes trampolin op ad naboens grund og at man skal undgå bunker af tørt kvas liggende i skel og mod vej.

Du kan læse alle reglerne her ved at klikke på linket herunder.

De uskrevne regler.


Hvorfor ender nogle uenigheder om græsslåmaskiner, trampoliner og cigaretrøg i stridigheder?

Det kan du få svar på herunder. På TV2's hjemmeside fortæller  antropolog og ekspert i nabokonflikter, Anne-Marie Christensen, om hvorfor nabostridigheder opstår.

Klik her på linket, hvis du vil vide mere.

Lej en kontorplads og få mere fritid

Hvis du savner mere tid i sommerhuset, men ikke kan få det til at gå op med dit arbejde og lang transport, så kan Odsherred IT og Iværksætterhus være løsningen.

Huset er et kontorhus med moderne kontorfaciliteter, fibernet, AV udstyr samt møde- og konferencefaciliteter. Huset ligger i Egebjerg og er et tilbud til hele Odsherred kommunes borgere og gæster. Huset er åbent på hverdage mellem 8-16 og derudover efter aftale.

En arbejdsplads i huset kan lejes på dagsbasis for 95,- kr., eller du kan købe et 10-turs kort til 900,- kr. Det er også muligt at leje en arbejdsplads på månedsbasis for 1000,- eller 1600,- kr. i storrum eller 2500,- kr. for et enkeltmandskontor. Ved månedsleje får du egen nøgle til huset.

Husets møde- og konferencelokaler kan lejes på time, halv eller heldagsbasis for mellem 150-2000 kr.

Alle former for leje i huset kan suppleres med forplejning efter nærmere aftale.

Der er fornuftige parkeringsforhold ved huset, og som lejer har du adgang til bade- og køkkenfaciliteter, kaffemaskine, husets have og cykel samt muligheden for at hente og aflevere bøger på det nærliggende selvbetjente bibliotek. Du kan også få dig et slag tennis på Egebjerg tennisklubs grusbaner.

Kontakt til Iværksætterhuset:

Eva Bløcher, tlf. 21 14 27 83, mail: info@odsherredivaerksaetterhus.dk

Hjemmesiden www.itv.odsherred.dk

Facebooksiden Odsherred Iværksætterhus.

Eller kontakt Egebjerg Landsbyvirksomhed, ELV, som driver huset:

Morten Hylleberg, tlf. 299 399 30, mail: morten@hylleberg.info

Nyt kort viser alle vores grøfter

Et detaljeret kort over vores grøfter, både åbne og rørlagte, er nu færdigt. Kortet har været savnet som arbejdsredskab for vores grøftelaug. Vi lægger det hermed ud på hjemmesiden, så alle kan se det.

Her er et link til kortet.

Se billederne fra jubilæumsfesten 12. juli 2014

Nye regler for byggetilladelser

Det er aftalt med regeringen i økonomiaftalen for 2012, at byggesagsbehandlingen skal digitaliseres, for både at sikre kortere sagsbehandlingstider ved at effektivisere byggesagsbehandlingen og gøre de dokumentationskrav, som byggeansøgere mødes af, mere ensartede

Odsherred Kommune har sammen alle landets kommuner valgt at Byg og Miljø skal være den digitale ansøgningsløsning. Det betyder, at du fra 1. december 2014 skal starte dit eventuelle byggeprojekt ved at gå ind på hjemmesiden www.bygogmiljoe.dk.

Læs mere om den nye ordning her.

Fastboere - nu også med netværk

Vi er nu 38 fastboere i Tre Lyng. Antallet er stigende så måske er behovet for et

fastboernetværk også steget.

Den seneste orkan har jo nok fået en og anden til at frygte, om man ville få et træ ned i

huset,vejene spærret osv. Sygdom, snevejr, ferier og lignende kan for en fastboer være

en udfordring, især hvis man er mindre mobil, alene eller lign.

Fastboere er ikke nødvendigvis naboer og evt. hjælp fra familie m.m. måske ikke lige i

nærheden.

Bestyrelsen vil derfor undersøge om der er interesse for et netværk med adresser,

telefonnumre og mailadresser, så man nemt kan kontakte en fastboer i nærheden, når og

hvis man har behov for assistance af den ene eller anden slags.

Dette brev er sendt til alle fastboere med en opfordring om tilbagemelding på mail, SMS

eller brev til undertegnede, om man ønsker at stå på en sådan liste altså med navn,

adresse, telefonnummer og mailadresse. Listen sendes derefter ud til dem, der ønsker at

stå på den.

Ifald der kommer et passende antal f. eks. 15 og opefter, vil listen blive oprettet. Kunne

dette også bidrage til trygheden for fastboere er det en rar tanke.

Giv venligst tilbagemelding senest medio januar.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Tre Lyng

Ole Schmidt

Solstien 1

20 67 55 67

aossolstien@gmail.com

Vores grøfter - historisk og økonomisk set

 Ole Schmidt fra bestyrelsen har gravet i fortiden og har

gjort et forsøg på at kaste lys over grundejerforeningens økonomiske deltagelse i grøftevedligeholdelse ved at gennemgå de tal, der i dag er tilgængelige i det materiale, vi har.

Det er i hovedsagen regnskaber samt referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

På denne side kan du finde aktuelle nyheder og begivenheder, der er relevante for foreningen.

Og du kan finde meddelelser fra bestyrelsen til medlemmerne.

Tilmeld dig og få

nyheder på mail

Vil du gerne orienteres, når der er nyt på hjemmesiden? Vil du gerne vide, hvis der sker noget særligt i vores område?

Så har du nu mulighed for at blive orienteret direkte via mail, hvis du giver Tre Lyng din mailadresse. Det kan gøres ved at klikke på linket her:

Book et redskab

Nu er det blevet nemt, hvis du skal låne grundejerforeningens trailer eller brændeflækker. Du kan simpelthen booke redskabet på internettet via hjemmesiden.

Ved at klikke på nedenstående link kommer du ind til booking-siden, hvor du blot skal følge anvisningen og oprette dig som bruger med nogle få oplysninger. Herefter modtager du pr. mail en kode, som du skal bruge, når du logger ind. Under bookingen får du at vide, om redskabet er optaget eller ledigt den dag, du ønsker det.

Husk, at redskaberne efter brug skal leveres tilbage rengjorte og funktionsdygtige.

Det er Ole Schmidt, som opbevarer og passer redskaberne, som står på hans grund. For det modtager han 1.000 kr. om måneden i honorar.

Betalingsservice

klarer dit kontingent

Nu kan du tilmelde dig til betalingsservice så dit årlige medlemskontingent til Tre Lyng bliver betalt til tiden – hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken. Eller for besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank. Betalingsservice klarer betalingerne for dig. Det er det nemmeste i verden.

Samtidig undgår du kedelige rykkere

Betalingsserviceonline tilmelding, klik her:

Nye åbningstider på genbrugs-

stationerne

Der er søndags- og helligdagsåbent på alle kommunes genbrugsstationer og grenpladsen i Rørvig:

• Mandag kl. 7-16

• Tirsdag kl. 7-16

• Onsdag kl. 7-18

• Torsdag kl. 7-16

• Fredag kl. 7-16

• Lørdag kl. 8-16

• Søndag kl. 8-16

• Helligdage kl. 8-16 *


* Genbrugsstationerne holder lukket 24.-26. december, 31. december og 1. januar. 1. maj og 5. juni lukker genbrugsstationerne kl. 12.


Uindregistrerede

køretøjer

Bemærk venligst, at kommunen har forbudt opstilling af uindregistrerede campingvogne og biler på grundene.

---------------------------------

Siden er opdateret 26. maj 2020. webmaster: Gorm Grove

---------------------------------

   Grundejerforeningen

   Tre Lyng

Deltag i debatten

Vil du deltage i debatten, så gå ind på Tre Lyngs gruppe på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1902765753120748/