Kloakering

I takt med, at Odsherred Forsyning får gravet kloakledningerne i jorden, melder behovet sig blandt vore medlemmer for at få mere information om, hvordan man rent praktisk bedst griber det videre forløb an for at blive tilsluttet. Odsherred Forsyning har sendt en folder ud til de grundejere, som skal have kloakeret i år, og man kan finde flere informationer på Odsherred Forsynings hjemmeside.

Men herudover har vi i bestyrelsen nu udarbejdet en lang række praktiske og nyttige anvisninger på, hvad den enkelte grundejer kan/skal foretage sig.

     

De 14 gode råd

1. Efter klarmelding fra Odsherred Forsyning (OF) er der 6 måneder til tilslutning. Hvis vinteren generer, kan der aftales forlængelse.

2. Nye huse kan vente til 10 år fra husets ibrugtagning. (Der skal søges)

3. Ejere af ubebyggede grunde skal ikke gøre noget. Bidraget på ca. 34.000 skal dog betales. ( Der kan aftales individuelle ordninger vedr. betaling. Kontakt OF eller kommunen)

4. På OF´s hjemmeside kan du nøjagtigt se, hvor OF har tænkt sig at placere stutsen til din grund. Stutsen kan flyttes til bedre placering, hvis du ikke er tilfreds.

5. Kontroller at der ikke står store træer, skure eller terrasser mellem stutsen og det sted hvor din kloak skal sluttes til. Typisk før den eksisterende samletank. Tag evt. en kloakmester med på råd. Det kan blive afgørende for økonomien på din egen grund.

6. Skaf de tegninger der måtte findes over kloakken på din grund. Har du ikke nogen kan du prøve i kommunen. Find og frilæg (for græs og lign.) de kloakdæksler du kender også under terrasser osv.

7. Indhent op til 3 tilbud på arbejdet, såfremt du er utryg ved de priser du har fået. (Se senere om priser)

8. Gå gerne sammen med andre på vejen for at få rabat, men der skal kontraheres med hver enkelt parcel af hensyn til håndværkerrabatten og håndtering af evt. garantisager.

9. Der er ikke krav om en brønd i skellet ved den nye stuts.

10. Er du fastboende, er kloak på egen grund er omfattet af reglerne om skattefradrag på forbedring af afløb på grunden indtil 31. december 2012. Det betyder, at man som fastboende skal have kloakarbejdet på egen grund udført inden 31. december 2012, hvis man skal have glæde af skattefradraget. Entreprenøren skal aflevere en faktura, der lever op til reglerne.

11. Entreprenøren skal udarbejde tegning over det nye anlæg til dig og til kommunen.

12. Selve tilslutningsafgiften på de ca. 34.000,00 kr. forventes at kunne fratrækkes som grundforbedring på ejendomsskemaet. Dette giver en lavere ejendomsskat i de næste 20 år, idet procentberegningen tages af det nye lavere beløb på grundværdien.

Pensionister, der i forvejen har indefrosset ejendomsskatter, også kan få indefrosset tilslutningsbidraget

13. Vejledende priser uden moms:

Lægning af rør inkl. gravearbejde kr. 300,00 pr meter

Ny spulebrønd kr. 2.500,00 pr stk. Der kan blive brug for mere end en.

Opfyldning af gammel tank ca. 2 m3 kr. 750,00

Renovationskobling (typisk mellem gammel og ny kloak) kr. 800,00. Ved gunstige forhold kun én.

Dertil kan nemt komme individuelle forhold både i jorden og såsom terrasser og andre belægninger, der er i vejen. Her kommer fordelen ved at spørge flere entreprenører om deres forslag og pris.

14. Bestyrelsen kan selvsagt ikke udpege den ene entreprenør frem for den anden, men ved personlig henvendelse til bestyrelsen kan vi måske råde.

Ole Schmidt, bestyrelsesmedlem.

Betal kloakken over tre år

Odsherred Forsyning har besluttet, at grundejere, der skal betale tilslutningsbidrag, kan ansøge om betalingsaftaler på op til 3 år. Når Forsyningen udfører kloakering af nye sommerhusområder jf. kommunens tillæg til spildevandplaner, forfalder der et kontant tilslutningsbidrag, når tilslutning til de nye spildevandsledninger er mulig. Tilslutningsbidraget er i 2011 på 34.137 kr. inkl. moms.

Læs mere på kommunens hjemmeside: http://www.odsherred.dk/page6495.aspx

Kloakeringen og skatten

Disse skatteregler gælder kun, hvis kloakarbejdet er udført inden udgangen af 2012:

Kloakeringen betragtes i skattemæssig henseende som en grundforbedring. Det giver en lavere grundskyld, hvis skattemyndigheden orienteres.

Det er tilslutningsafgiften på de godt 34.000 kr., der giver fradrag i grundskylden.

En grundejer har oplyst følgende vedr. håndtering af dette fradrag for grundforbedring:

 

1. tag en kopi af regningen og påfør personnummer på ejeren eller ejendomsnummeret

 

2. Send den til Skat Korsør, Storebælt Erhvervspark 3, 4220 Korsør

 

3. Skat vil så ved næste vurdering i 2013 modregne udgiften i grundværdien med lavere grundskyld til følge.

For fastboende er der i 2012 yderligere besparelser. Entreprenørudgifter til etablering af kloak på egen grund  skal opdeles i arbejdsløn og materialer. Arbejdslønandelen skal man så selv trække fra på sin selvangivelse over nettet. På evt. opfordring skal man sende kopi af regningen elektronisk.

Sådan bliver du tilsluttet kloaknettet

Hvornår skal din grund kloakeres?

Det kan du finde ud af ved at gå indpå kommunens hjemmeside her og følge vejledningen. Her er kloakplanerne ajourført.

http://www.odsherred.dk/page4254.aspx