Bestyrelse

Foreningens bestyrelse 2018-2019

Grundejerforeningen TRE LYNG

www.tre-lyng.dk

e-mail : post@tre-lyng.dk

Ansvarsområde

Lone Cederquist, Formand

Højby Lyngvej 49

4573 Højby

4010 6924

5930 3243,

lone@cederquist.dk

Gurli Bruun Rønnekilde, Næstformand, sekretær suppleant

Polluxvej 4

4573 Højby

5930 6228

2026 0228

g.roennekilde@mail.tele.dk

Christine Hansen, kasserer

Torbenfeldvej 11

4573 Højby.

2011 9745

chlyng15@gmail.com

Gorm Grove Sekretær, web-ansvarlig

Engdraget 63

2500 Valby

2670 9992

Digeholmvej 8

4573 Højby

grove@aegir.dk

Ole Schmidt, Veje, grøfter

Solstien 1

4573 Højby

5930 3058, 2067 5567

aossolstien@gmail.com

Robin Basse, suppleant

Havebovej 14

4573 Højby

4064 6388

Bygtoften 15

2800, Kgs. Lyngby

rsb73@live.dk

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen i påsken på Højby Kro. Formand, et bestyrelsesmedlem og suppleant vælges i ulige år, mens kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Vidste du, at:

Bestyrelsen holder mindst 6 møder om året.

Bestyrelsen dagligt kommunikerer via mail og telefon.

Hvert år bliver det til mere end 700 mails i hvert bestyrelsesmedlems indbakke.

Hver sommer cykler bestyrelsen sammen rundt i området for at få indtryk af områdets tilstand.

   Grundejerforeningen

   Tre Lyng

Deltag i debatten

Vil du deltage i debatten, så gå ind på Tre Lyngs gruppe på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1902765753120748/