Vejlaugene

Vejlaugene 

Grundejerforeningen TRE-LYNG

www.tre-lyng.dk

e-mail : post@tre-lyng.dk

Oversigt over vejlaugsrepræsentanter 2018-2019

Se inddelingen af veje i bunden af siden

 

Formænd/næstformænd

Fasangården:


Karin Steno

Gisselfeldvej 2, 4573 Højby

Telefon: 3112 4053

e-mail: stenokarin@gmail.com

 

Kontingent for 2019: kr. 100,00

Kontingent for 2020  kr. 100,00

Gert Tønnesen

Hjemadresse:

Lundemarksvej 48, 4300

Sommerhus:

Gisselfeldvej 6

Telefon:

4084 6005

email: gert.t@mail.dk

Gudmindrup Skov

Rune Blensboe
Bakkevolden  7 2.v  Greve  26701
Greigavej  nr 5-7
Blensboe.rune@gmail.com
40 10 50 18

Kristian Skinne
Jersie Solvænge  3. 2680  Solrød Strand
Gudmindrup Skovvej  21
Kristian.skinne@gmail.com
40 63 06 58

Kontingent for 2019:  kr. 100,00

Kontingent for 2020:  kr. 100,00

Havebo Skovbryn


Helle Petersen

Hjemadresse:

Mannerupvej 34, 4320 Lejre

Sommerhusadresse:

Bentsvej 6

Telefon:

3029 4649

e-mail: hellemirjamp@gmail.com

Leif Andersen

Hjemadresse:

Norsvej 6, 1 th, 1916 Frederiksberg

Sommerhusadresse:

Digeholmvej 4, 4573 Højby

Telefon:

Mobil: 2693 4270

e-mail: leifandersen310@gmail.com

Kontingent for 2019: kr. 100,00

Kontingent for 2020: kr. 100,00


Musiklyngen


Lizzie Kristensen

Hjemadresse:

Birkehegnet 20, 2630

Sommerhus:

Fagotvej 10

Telefon: 2113 1621

e-mail: lizk.kristensen@gmail.com


Hans Johannesen

Hjemadresse: Møllebakken 33, 2700 Brønshøj

Sommer: Stjernestien 8, 4573 Højby

Mail: hans.johannesen@gmail.com

Telefon: 3860 2741

mobil: 2534 5212


Niels Christian Juul

Fagotvej 7

Telefon:

2824 7919

e-mail: fagotvej7@ncjuul.dk

Kontingent for 2019: kr. 100,00

Kontingent for 2020: kr. 150,00Planetbyen:


Flemming E. Hansen

Saturnvej 2, 4573 Højby

Mobil: 2197 0911

e-mail: ferih2@os.dk

Kjeld Rønnekilde

Polluxvej 4, 4573 Højby

Mobil: 2421 4971

e-mail: k.roennekilde@mail.tele.dk

Kontingent for 2019:  kr. 100,00

Kontingent for 2020:  kr. 100,00


Der lægges grusbunker på:

Andromedavej 2

Hjørnet Mælkevejen

mellem Siriusvej/Orionvej ved Mælkevejen, evt. ved Jupitervej 6.

Sandgården:


Henning Palludan Olsen

Hjemadresse:

Hobrogade 17, 1 th.

Sommerhusadresse:

Symfonivej 12, 4573 Højby

Telefon:

Mobil: 3136 1608

e-mail: hpo168@gmail.com

Bjørn Ole Blikdal

Hjemadresse:

Symfonivej 17, 4573 Højby

Telefon:

Mobil: 2326 2594

e-mail: boblikdal@hotmail.com

Kontingent for 2019:  kr. 100,00

Kontingent for 2020:  kr. 100,00


Besigtige veje for rabatter og træer/buske.


2019: Skrabe Symfonivej + Melodivej

Påkører et lag grus/sten april/maj 2019

Slotsengen:


Jørn Norup

Hjemadresse:

Gl. Klausdalsbrovej 499, 2730 Herlev

Sommerhusadresse:

Nysøvej 8, 4573 Højby

Telefon

4485 2500

e-mail: jorn@jnorup.dk

Elisabeth Lone Larsen

Hjemadresse:

Willemoesgade 66, 2100 Kbhv.

Sommerhus:

Haraldsvej 1, 4573 Højby

Telefon: 4156 5700,

e-mail: lonehvidlarsen@gmail.com

Kontingent for 2019: kr.   50,00

Kontingent for 2020: kr.   50,00

Slotslyngen:


Poul Faber Pedersen

Hjemadresse:

Guldgravervej 11a

3000 Helsingør

Sommerhusadresse:

Monkeystien 5, 4573 Højby

Mobil: 2066 7624

e-mail: cp-faber@stofanet.dk

Leif Chr. Hansen

Hjemadresse:

N. Jespersensvej 8, 2000 Frederiksberg

Sommerhusadresse:

Hjortholmsvej 4, 4573 Højby

Telefon: 4040 1221, 5930 6355

e-mail: leiflha44@gmail.com

Kontingent for 2019: kr. 100,00

Kontingent for 2020: kr. 150,00


Grusbunke til vejlaugsmedlemmerne

placeres påhjørnet af Torbenfeldvej og Monkeystien.

 

Inddelingen af veje:

Vejlaugene vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen i påsken på Højby Kro.

Grundejerforeningen opdeles i følgende vejlaug:

Havebo Skovbryn - Musiklyngen - Fasangården - Slotsengen - Slotslyngen -Sandgården - Gudmindrup Skov - Planetbyen.

Vejlaugenes opgave er at vedligeholde sekundærveje indenfor laugets område.

Bidrag til løsning af opgaven fastsættes på laugets årlige medlemsmøde, hvor der også vælges 2 repræsentanter, der har ansvaret for laugets virke.

Der holdes årligt et møde mellem bestyrelsen og samtlige vejlaugsrepræsentanter, hvor laugenes arbejdsopgaver drøftes.

Havebo Skovbryn

Omfatter følgende veje:

Havebovej - Agnesvej - Bentsvej - Gudrunsvej - Solsortevænget - Pilehavevænget -

Digeholmvej - Enghegnet.

Musiklyngen

Omfatter følgende veje :

Harmonivej - Harpevej - Fløjtevej - Romancevej - Obovej - Sangstien - Fagotvej -

Stjernestien - Andantevej.

Bidragspligtige er desuden medlemmer på Højby Lyngvej og Månestien.

Fasangården

Omfatter følgende veje :

Gisselfeldvej - Valløvej - Gaunøvej.

Bidragspligtige er desuden Bregentvedvej 2-4 , samt Alléen 3-5.

Slotsengen

Omfatter følgende veje :

Haraldsvej - Orloffsvej - Nysøvej - Rosenholmvej - Månedalen - Vilhelmsvej - Almavej -

Kristinevej fra Højby Lyngvej til svinget (nr. 1-17) - Paradisengen 1-3.

Bidragspligtige er herudover resterende medlemmer på Bregentvedvej.

Slotslyngen

Omfatter følgende veje :

Dragsholmvej - Egeskovvej - Tranekærvej - Gjorslevvej - Liselundsvej - Torbenfeldvej -

Herlufholmsvej - Hjortholmsvej - Børglumvej - Bygholmvej - Monkeystien - Kristinevej fra svinget til Andantevej (nr. 19-28/33).

Bidragspligtige er herudover medlemmer på Alléen.

Sandgården

Omfatter følgende veje :

Symfonivej - Melodivej.

Bidragspligtige er herudover medlemmer på Højby Lyngvej.

Gudmindrup Skov

Omfatter følgende veje :

Greigavej - Holmevej - Skovgyden - Kristinevej - Gudmindrup Skovvej, Skovkrog og Skovsti -

Dragsholmvej 2 - 14, Eldorado Alle 2.

Bidragspligtige er herudover medlemmer på Matolievej.

Planetbyen

Omfatter følgende vej :

Mælkevejen - Andromadevej - Polluxvej - Orionsvej - Siriusvej - Lunasvej - Solstien -

Saturnvej - Jupitervej - Raketvej - Skovåsen - Månestien 1-11.

   Grundejerforeningen

   Tre Lyng

Deltag i debatten

Vil du deltage i debatten, så gå ind på Tre Lyngs gruppe på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1902765753120748/