Vejene

Vejrapporter


Grundejerforeningen Tre Lyng
Okt 2019


Så er det igen tid til status over primærvejene.
Primærvejene er følgende:
Havebovej 406 m, Haraldsvej 424 m, Kristinevej 521 m, Matolievej 130 m, Bregentvedvej 492 m, Højby Lyngvej 937 m, Alléen 545 m, Dragsholmsvej 407 m, Månestien 915 m, Raketvej 272 m., Skovåsen 215 m, Mælkevejen 673 m og Enghegnet 187 m.

Endvidere ordner vi uden for vores område,
mod betaling fra nabogrundejerforeningerne, Matolievej ned til Gudmindrup Strandvej 200 m og Skovåsen 262 m, ligeledes ned til Gudmindrup Strandvej.


Vejene har haft ok år. Vi har haft både vand og huller i alm omfang.
Vi har forsat vores arbejde med at forstærke overfladen og har valgt at fortsætte med lidt større sten i hullerne og i større forsænkninger. Teknisk set en fin løsning for bilerne, men mindre god for gående og cykler. Det retter sig når stenene bliver trykket ned i underlaget men det tager tid.


Som sidste tiltag i år vil vi køre en skrabning samt en udlægning af stabilt grus 0 32 . Så i dag i avisen, at DMI lovede en mild og fugtig vinter. Så er det jo godt der kommer friske penge efter nytår.
Mange hilsener fraOle Schmidt, bestyrelsesmedlem
Solstien 1
4573 Højby
20 67 55 67
Mail:
aossolstien@gmail.com
11 feb

Bestyrelsesmedlem Ole Schmidt passer foreningens primærveje.


Solstien 1

4573 Højby

20 67 55 67

Mail: aossolstien@gmail.com

Skærver er godt