Om Tre Lyng

Om Tre Lyng

Uden fællesskab - ingen grundejerforening.

Her kan du læse lidt om, hvad grundejerforeningen gør for dig.

Grundejerforeningen Tre Lyng er den største grundejerforening ved Sejrøbugten. Den blev stiftet i 1954 og har i dag godt 700 medlemmer.

Som medlem af Tre Lyng er du med i et fællesskab, der bruger mange ressourcer på at få hele sommerhusområdet til at vedblive

med at være velfungerende.


Den enkelte grundejer har naturligvis sin egen grund at passe, men der er fælles opgaver, der skal løses for at området kan fungere. Grundejerne vil gerne have rimelig gode adgangsveje, og kommunen kræver det af hensyn til brandvæsen og renovation.

Foreningen har løbende kontakt til og er i dialog med alle relevante myndigheder og følger op på henvendelser af enhver art fra medlemmerne.


Som grundejer kan man glæde sig over, at al arbejdet med primærvejene er lagt i hænderne på grundejerforeningen. Vi søger fortløbende at forbedre vejene, som nu behandles med vejplov og grus flere gange om året, og vi har en god kontakt til myndighederne og de andre grundejerforeninger i området.


Det er også foreningen, som sørger for støvbekæmpelse, når vejene om sommeren er tørre.


Og det er foreningen, som arbejder på at fjerne det højtstående grundvand ved at sikre gennemløb i åer og afvandingskanaler, så du kan komme tørskoet ind til dit hus.


Foreningens formål er også at arbejde for opretholdelse af ro og

ordnede forhold.


Som medlem har du et sted at henvende dig, hvis du har et problem,

som har med området at gøre.

Men naturligvis kan alt dette ikke lade sig gøre, hvis grundejerne ikke

bakker op om Tre Lyng ved at være medlemmer.

Uden fællesskab - ingen grundejerforening.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes så vidt muligt i påsken. Den indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til alle medlemmer.

Eksempel fra det virkelige liv

Uden en grundejerforening skulle kommunen overtage vedligeholdelsen af Tre Lyngs vejnet.

Et eksempel fra det virkelige liv viser med al tydelighed konsekvenserne af dette.

DR's Regionalen bragte således 3. august 2005 dette indslag:

"En nedslidt sommerhusvej i Odsherred har bragt Nykøbing Rørvig Kommune og vejens beboerne på kollisionskurs. For kommunen vil have hullerne i vejen lappet.

Det vil beboerne ikke. Alligevel har kommunen i vinterens løb udbedret vejen, og de 15 lodsejere har fået en regning på hver 1400 kroner. Nu klager beboerne over regningen. Og hullerne i vejen??

De er der stadigvæk."

I Tre Lyng betaler grundejerne en brøkdel af dette beløb for at få ordnet vejene.

   Grundejerforeningen

   Tre Lyng

Deltag i debatten

Vil du deltage i debatten, så gå ind på Tre Lyngs gruppe på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1902765753120748/