Grøftelaug

Grøftelauget

Poul Faber Pedersen

Hjemadresse:

Guldgravervej 11a

3000 Helsingør

Sommerhusadresse:

Monkeystien 5, 4573 Højby

Mobil: 2066 7624

e-mail: cp-faber@stofanet.dk


Anders Hvass

Hjemadresse:

Konsul Beyers Alle 24, 4 th, 4300 Holbæk

Sommerhusadresse:

Kristinevej 25, 4573 Højby

Telefon:

Hjem: 5946 5044

Sommerhus: 5930 4761

Mobil: 2485 5044

e-mail: a.hvass03@sport.dk

Ole Schmidt, Veje, grøfter

Solstien 1

4573 Højby

Tlf.: 2067 5567

aossolstien@gmail.com


Kontingent for 2019 kr.125,00

Kontingent for 2020 kr.125,00

Retningslinier for grøftelauget:

1.

Grøftelaugets formål er at arbejde for, at bestemmelserne om vedligeholdelse af grøfter (åbne som rørlagte) overholdes i henhold til vandløbsloven i foreningens område. Grøftelaugets arbejde udføres på vegne af Grundejerforeningen Tre Lyngs medlemmer.

2.

Grøftelauget ledes kollektivt af mindst 3 personer valgt i forbindelse med generalforsamlingen i Tre Lyng blandt foreningens medlemmer.

3.

Grøftelauget fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand.

4.

Grøftelauget er en frivillig interesseorganisation.

5.

Grøftelauget skal ved nødvendige aktioner der berører privat grund, om muligt sikre sig, at grundejeren er orienteret og har givet accept.

6.

Der kan ikke tages initiativer, der ikke er økonomisk dækning for.

7.

Arbejdsområderne er f. eks. oprensning af åbne grøfter, spuling af rørlagte grøfter og vedligeholdelse af de tilhørende brønde og rør. Rørlagte grøfter, hvis vedligeholdelse som ved tinglysning er pålagt grundejerforeningen samt vejunderføringer, indgår ikke i grøftelaugets opgaver. Grundejerforeningen er derfor ikke bidragyder til grøftelauget.

8.

Grundejerforeningen opkræver og administrerer de bidrag, der vedtages på

generalforsamlingen. Såfremt generalforsamlingen øremærker dele af bidraget, skal dette

respekteres af grøftelaugets ledelse. Grøftelaugets udgifter skal godkendes af mindst 2 medlemmer af grøftelaugets ledelse, hvoraf den ene skal være formanden.

9.

Ledelsen i grøftelauget skal af grundejerforeningens bestyrelse gøres bekendt med disse retningslinjer, der også lægges ud på foreningens hjemmeside.

April 2012

Her kan du se, hvem der er medlemmer af Tre Lyngs grøftelaug.

Og du kan længere nede på siden læse om retningslinierne for laugets arbejde.

Send en mail til grøftelauget

   Grundejerforeningen

   Tre Lyng

Deltag i debatten

Vil du deltage i debatten, så gå ind på Tre Lyngs gruppe på Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1902765753120748/