Vejlaugene

Deltag i debatten

Ved at klikke på linket herunder har du mulighed for at give din mening til kende om

Vejlaugene 

Grundejerforeningen TRE-LYNG

www.tre-lyng.dk

e-mail : post@tre-lyng.dk

Oversigt over vejlaugsrepræsentanter 2017-2018

Se inddelingen af veje i bunden af siden

 

Formænd/næstformænd

Fasangården:

Karin Steno

Gisselfeldvej 2, 4573 Højby

Telefon: 3112 4053

e-mail: karin.steno@csteno.dk

 

Kontingent for 2017: kr. 100,00

Kontingent for 2017 kr. 100,00

Gudmindrup Skov:

Rune Blensboe

Hjemadresse:

Rosenvangsvej  79, 2670 Greve

Sommerhusadresse:

Greigavej 7, 4573 Højby

Telefon:

Hjem:  4010 5018

Sommerhus: Mobil: 4010 5018

e-mail: blensboe.rune@gmail.com

Frede Damsø

Gudmindrup Skovvej 21, 4573 Højby 

Mobil.  4073 2864

e-mail: frede@damsoe.com

Kontingent for 2017:  kr. 100,00

Kontingent for 2018: kr. 100,00

Havebo Skovbryn:

Bent Nielsen

Hjemadresse:

Stenstrupvej 5, 4573 Højby

Sommerhusadresse:

Bentsvej 7, 4573 Højby

Telefon:

5930 2730

Leif Andersen

Hjemadresse:

Norsvej 6, 1 th, 1916 Frederiksberg

Sommerhusadresse:

Digeholmvej 4, 4573 Højby

Telefon:

Mobil: 2693 4270

e-mail: fraasandersen@gmail.com

Kontingent for 2017:  kr. 50,00

Kontingent for 2018: kr. 50,00

 

Musiklyngen:

 

 

Hans Johannesen

Hjemadresse: Møllebakken 33, 2700 Brønshøj

Sommer: Stjernestien 8, 4573 Højby

Mail: gitteoghans@gmail.com

Telefon: 3860 2741

 

Kontingent for 2017: kr. 100,00

Kontingent for 2018: kr.100,00

 

 

Planetbyen:

Flemming E. Hansen

Saturnvej 2, 4573 Højby

Mobil: 2197 0911

e-mail: ferih2@os.dk

Kjeld Rønnekilde

Polluxvej 4, 4573 Højby

Mobil: 2421 4971

e-mail: k.roennekilde@mail.tele.dk

Kontingent for 2017:  kr. 100,00

Kontingent for 2018: kr. 100,00

Sandgården:

Henning Palludan Olsen

Hjemadresse:

Valby Langgade 163, 2500 Valby

Sommerhusadresse:

Symfonivej 12, 4573 Højby

Telefon:

Mobil: 3136 1608

e-mail: hpo@hp-o.dk

Bjørn Ole Blikdal

Hjemadresse:

Symfonivej 17, 4573 Højby

Telefon

Hjem: 5663 6428

Sommer: 5663 6428

Mobil: 2326 2594

e-mail: boblikdal@hotmail.com

Kontingent for 2017:  kr. 100,00

Kontingent for 2018: kr. 100,00

 

 

Der er bestilt grus til levering ultimo april. Dette vil blive fordelt i grusbunker langs vejene Symfonivej og Melodivej.

Den enkelte beboer bedes om muligt forsøge at fylde de huller, der måtte opstå med grus fra disse bunker.

Støvbinding bliver pålagt Symfonivej og Melodivej i samme periode som for primærvejene (ca. maj måned)

Slotsengen:

Jørn Norup

Hjemadresse:

Gl. Klausdalsbrovej 499, 2730 Herlev

Sommerhusadresse:

Nysøvej 8, 4573 Højby

Telefon

4485 2500

e-mail: jorn@jnorup.dk

Elisabeth Lone Larsen

Hjemadresse:

Willemoesgade 66, 2100 Kbhv.

Sommerhus:

Haraldsvej 1, 4573 Højby

Telefon: 4156 5700,

e-mail: lonehvidlarsen@gmail.com

Kontingent for 2017: kr.     0,00

Kontingent for 2018: kr. 50,00

Slotslyngen:

 

Poul Faber Pedersen

Hjemadresse:

Guldgravervej 11a

3000 Helsingør

Sommerhusadresse:

Monkeystien 5, 4573 Højby

Mobil: 2066 7624

e-mail: cp-faber@stofanet.dk

Leif Chr. Hansen

Hjemadresse:

N. Jespersensvej 8, 2000 Frederiksberg

Sommerhusadresse:

Hjortholmsvej 4, 4573 Højby

Telefon: 4040 1221, 5930 6355

e-mail: leiflha44@gmail.com

Kontingent for 2017: kr. 100,00

Kontingent for 2018: kr. 100,00

 

Inddelingen af veje:

Vejlaugene vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen i påsken på Højby Kro.

Grundejerforeningen opdeles i følgende vejlaug:

Havebo Skovbryn - Musiklyngen - Fasangården - Slotsengen - Slotslyngen -Sandgården - Gudmindrup Skov - Planetbyen.

Vejlaugenes opgave er at vedligeholde sekundærveje indenfor laugets område.

Bidrag til løsning af opgaven fastsættes på laugets årlige medlemsmøde, hvor der også vælges 2 repræsentanter, der har ansvaret for laugets virke.

Der holdes årligt et møde mellem bestyrelsen og samtlige vejlaugsrepræsentanter, hvor laugenes arbejdsopgaver drøftes.

Havebo Skovbryn

Omfatter følgende veje:

Havebovej - Agnesvej - Bentsvej - Gudrunsvej - Solsortevænget - Pilehavevænget -

Digeholmvej - Enghegnet.

Musiklyngen

Omfatter følgende veje :

Harmonivej - Harpevej - Fløjtevej - Romancevej - Obovej - Sangstien - Fagotvej -

Stjernestien - Andantevej.

Bidragspligtige er desuden medlemmer på Højby Lyngvej og Månestien.

Fasangården

Omfatter følgende veje :

Gisselfeldvej - Valløvej - Gaunøvej.

Bidragspligtige er desuden Bregentvedvej 2-4 , samt Alléen 3-5.

Slotsengen

Omfatter følgende veje :

Haraldsvej - Orloffsvej - Nysøvej - Rosenholmvej - Månedalen - Vilhelmsvej - Almavej -

Kristinevej fra Højby Lyngvej til svinget (nr. 1-17) - Paradisengen 1-3.

Bidragspligtige er herudover resterende medlemmer på Bregentvedvej.

Slotslyngen

Omfatter følgende veje :

Dragsholmvej - Egeskovvej - Tranekærvej - Gjorslevvej - Liselundsvej - Torbenfeldvej -

Herlufholmsvej - Hjortholmsvej - Børglumvej - Bygholmvej - Monkeystien - Kristinevej fra svinget til Andantevej (nr. 19-28/33).

Bidragspligtige er herudover medlemmer på Alléen.

Sandgården

Omfatter følgende veje :

Symfonivej - Melodivej.

Bidragspligtige er herudover medlemmer på Højby Lyngvej.

Gudmindrup Skov

Omfatter følgende veje :

Greigavej - Holmevej - Skovgyden - Kristinevej - Gudmindrup Skovvej, Skovkrog og Skovsti -

Dragsholmvej 2 - 14, Eldorado Alle 2.

Bidragspligtige er herudover medlemmer på Matolievej.

Planetbyen

Omfatter følgende vej :

Mælkevejen - Andromadevej - Polluxvej - Orionsvej - Siriusvej - Lunasvej - Solstien -

Saturnvej - Jupitervej - Raketvej - Skovåsen - Månestien 1-11.

   Grundejerforeningen

   Tre Lyng