Forside

Deltag i debatten

Ved at klikke på linket herunder har du mulighed for at give din mening til kende om

   Grundejerforeningen

   Tre Lyng

Til orientering om Fibia

Fibia har tilbud om tilslutning indtil 1. juni 2019, hvorefter prisen forventes at stige fra ca. 2.000,- til ca. 5.000,-


Vil du vide mere om fibernettet: klik ind på www.fibia.dk


Referat fra generalforsamlingen

langfredag den 19.april 2019


Så foreligger referatet fra generalforsamlingen 2019. Her er en printvenlig udgave.


Så er Tre Lyng kommet på Facebook


Så har Grundejerforeningen Tre Lyng også fået en Facebook-gruppe. Gruppen er "hemmelig" med det formål, at uvedkommende ikke skal kunne finde gruppen eller få adgang uden at være godkendt af grundejerforeningens bestyrelse - repræsenteret ved sekretæren, Gorm Grove.


"Hemmelighedskræmmeriet" er til for at uvedkommende ikke får adgang til vore opslag og diskussioner, som måske kan give uvedkommende viden om ubeboede huse eller anden information, som svage sjæle ikke bør kende.


Siden administreres af Gorm Grove (bestyrelsesmedlem) og Peter Bek (menigt foreningsmedlem), som har oprettet siden.


Gruppens formål er, at vi måske kan hjælpe hinanden med f.eks. lån af motorsav, hjælp til at flytte eller køb/salg/bytte.


Du kan finde den vores gruppe ved at trykket på linket her.Når du er kommet ind på siden kan du søge om medlemskab, hvis det har din interesse.


https://www.facebook.com/groups/1902765753120748


Vejenes tilstand februar 2019


Indklipning m.m.


Kære medlemmer i Grundejerforeningen Tre Lyng.

Desværre mangler en del medlemmer stadig at klippe ind og slå rabatten ud mod vejen.

Dette har man pligt til, også ud til ”bagsiden” af grunden, hvor man måske ikke selv kommer så meget.


Rabatten skal være farbar som vigemulighed, og derfor er sten, pæle og andet ikke tilladt.


Bevoksning i form af buske, træer og anden høj bevoksning skal fjernes.


Vejskilte skal holdes synlige.


Vi håber, at I der endnu mangler indklipning eller rydning af rabat, får det manglende bragt i orden i løbet af de kommende par uger, så vi ikke behøver sende flere breve ud.


Se yderligere på Odsherred Kommunes hjemmeside vedrørende lovkrav mv.: http://www.odsherred.dk/borger/trafik-og-veje/veje/grundejer-forpligtigelser/beskaering-af-planter-og-traeer-langs-veje


Ved stadig manglende indklipning og vedligeholdelse af rabat, ser vi os nødsaget til at overlade sagen til Odsherred Kommune, hvilket kan blive en dyr affære.


God sommer.


Bestyrelsen for GF Tre Lyng


Sådan håndterer vi dine data i Tre Lyng

I grundejerforeningens bestyrelse har vi været nødsaget til at forholde os til EU's såkaldte persondatafordning, eftersom vi i foreningen opbevarer og behandler data om vores medlemmer.

Forordningen får virkning fra den 25. maj, men i forhold til grundejerforeningen vil du intet mærke til den. Vi har imidlertid pligt til at fortælle dig som medlem, hvordan vi håndterer dine data, og hvad vi bruger dem til.

Og hvis det skulle have din interesse kan du læse mere om vores privatlivspolitik ved at klikke på dette link


Mange indbrud - nogle anmeldes ikke

Grundejerforeningen har lige haft en længere snak med lokalpolitiet i Nykøbing om de mange småindbrud, der har fundet sted i den seneste tid. Tilsyneladende er der et mønster, nemlig at

tyven(e) stort set hver gang også fjerner vandhaner, lamper, kobberrør eller andet med større metalværdi end blik.

Det var imidlertid overraskende, at politiet ikke kunne se dette mønster ud fra de anmeldelser om indbrud og tyverier, de har fået. Men det kan skyldes, at flere af de tyverier, grundejerforeningen er blevet bekendt med, og som blev nævnt for betjenten, slet ikke er blevet anmeldt.

Betjenten bad på den baggrund Tre Lyng om at melde tilbage til medlemmerne, at det er meget vigtigt, at alle tyverier anmeldes – også selvom mange af dem er så små, at politiet ikke tager ud og efterforsker dem.

Men de tæller med i statistikken, og hvis de ikke anmeldes, giver det ikke et realistisk billede af kriminaliteten i vores område.

Det kan betyde – kunne betjenten fortælle – at der bliver skåret ned i bemandingen og ressourcerne i vores område. Og det er der ingen, der ønsker - andre end de lyssky elementer, der huserer.

 

Så derfor denne kraftige opfordring: anmeld alle tyverier.

Anmeldelse af indbrud i privat beboelse skal anmeldes via telefon 114.Grise og kugler i luften

Grisene og kuglerne fløj gennem luften, da Tre Lyngs to nye petanquebaner på hjørnet af Alleen og Herlufholmsvej blev åbnet lørdag den 14. oktober. Et halvt hundrede af Tre Lyngs medlemmer var mødt op for at se og prøve de to nyanlagte baner på foreningens grund og få sig en forfriskning.

Efter at grundejerforeningens formand, Lone Cederquist, kort havde budt velkommen, overtog den tidligere Danmarksmester, Benny Teglgaard Olesen, ordet, og forklarede om den franske nationalsport, som også har et solidt greb om danskerne. Grisen er en lille, kulørt kugle, som først kastes ind på banen, og som er mål for de store stålkugler, som spillerne efter tur kaster. Det gælder som spiller om at komme tættest på målkuglen, grisen, for at vinde.


Glæde

Mange af de fremmødte udtrykte spontan glæde over banerne, som mange forhåbentlig vil få glæde af i de kommende år. Benny Teglgaard Olesen håbede, at etableringen af banerne vil resultere i, at nogle af vore medlemmer vil danne en petanque-klub.

Petanquebanerne er anlagt for midler fra Sommerhusrådet i Odsherred (SOL), som i foråret 2017 bevilgede 50.000 kr. til formålet efter ansøgning. Baggrunden for anlæg af banerne er, at Tre Lyng ejer tre grunde, som ikke kan hverken sælges eller bebygges. Grunden på Alleen har tidligere huset en telefonboks, som for længst er fjernet.

- Grunden her ligger meget centralt i området, og vi har i årevis talt om flere muligheder for benyttelse. Vi endte med, at petanquebaner ville kunne bruges af alle, og det er en stille og rolig aktivitet, der også tager hensyn til de nærmeste naboer, siger Lone Cederquist, der er formand for Tre Lyng.


Rådyrene er et stigende problem i Odsherred

Grønt Råd Odsherred har på et møde behandlet emnet regulering af råvildt i sommerhusområder, efter af Grundejerforeningen Tre Lyng havde rejst spørgsmålet.

Grønt Råd finder det imidlertid hverken hensigtsmæssigt eller muligt for kommunen at gøre noget ved de problemer, det store antal råvildt i Odsherred medfører. Kommunens Naturteam har efterfølgende udarbejdet et notat, hvor mulighederne for jagt og regulering af råvildt i sommerhusområder beskrives. Notatet er interessant og giver en god forklaring på, hvorfor antallet af rådyr de seneste år nærmest er eksploderet.

Notatet kan du læse ved at klikke på linket her.


Derfor skrev vi til Grønt Råd

Baggrunden for, at vi i grundejerforeningen har rejst problemet over for kommunen er bl.a., at flere af vore egne medlemmer og medlemmer i andre foreninger er begyndt at indhegne deres sommerhusgrunde. Og det er ikke for at forhindre eventuelle hunde i at løbe hjemmefra, men for at forhindre vildtet i at æde løs af beplantningen.

Mange er rigtig trætte af at få ædt beplantning, som dyrene ikke normalt æder, incl. forskellige nytteplanter, frugtbuske og blomster. Selv gammelkendte beplantninger som rododendron, syren, laurbærbuske, cedertræer, lærketræer, tujaer og mange flere indgår i vildtets ernæring og bliver ædt ned til grunden.

Folks terrasser invaderes og krukker med blomster, tomater og krydderurter spises. Det er naturligvis frustrerende  for folk, der gør noget for området og bruger mange penge for at holde området pænt og tiltrækkende. Vildtet er nu så ”tilvænnet” mennesker og måske afhængig af andet foder, end det der er naturligt for dem, fordi bestanden er for stor. Problemet er ikke begrænset til Lyngen, men er over hele Odsherred.


Hjemmevante dyr

Dyrene er nu så ”hjemmevante” i beboede område, at de slår sig ned i nærheden af husene på græsplæner og rabatter, ja selv på folks terrasser. De vandrer ”hjemmevante” rundt på trafikerede veje og har øjensynligt mistet den deres naturlige reaktioner vedr. faresignaler.

Desuden betyder denne nære kontakt, at det forøger risikoen for flåtangreb, da netop vildtet er flåtbærere i stor stil. Børnefamilier er nervøse for at lade deres børn lege på græsplænen, og vi andre er ligeledes tilbageholdende. Dette er et alvorligt problem.

Disse beklagelser og bekymringer kommer ikke fra sommerhusejere, der på nogen måde vil af med dyrene, men har et ønske om, at bestanden reguleres, således at man igen på normal vis kan benytte og nyde sit sommerhus, samt nyde dyrene på afstand i deres naturlige habitat.

Området skulle helst forblive åbent og tilgængeligt med naturlig vegetation uden for mange hegn og plankeværker, så det også i fremtiden vil være et yndet sommerhusområde for alle typer mennesker. Derfor er det vigtigt at standen reguleres til gavn for både mennesker og natur.

Gode råd, når du færdes i indhegninger med kreaturer

På baggrund af de to ulykker med køer, som nævnes herunder, har Naturstyrelsen givet nogle få, gode råd, som man opfordres til at efterleve, når man færdes blandt løsgående køer:


• Hold afstand til kreaturerne - mindst 25 m

• Du må ikke klappe eller fodre kvæget

• Lad kalvene være i fred

• Gå aldrig mellem en ko og hendes kalv

• Hunde skal holdes i snor.


Nu igen: Køer angreb mand - nu er de fjernet.

Tidligere på ugen er en mand kommet alvorligt til skade under en løbetur med sin hund i en indhegning med kreaturer nær Naturcenteret Koutrupgård, der ligger i Midtjylland, og som Naturstyrelsen forvalter, skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse..

- Det er en dybt tragisk ulykke, og indtil vi ved mere om, hvad der er sket, har vi i samråd med forpagteren besluttet at fjerne de pågældende dyr og erstatte dem med nogle andre. Når vi ved mere, vil vi også se på, om vi kan gøre mere for at undgå den slags hændelser fremover, siger skovrider Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen i Midtjylland.

Dyrene har gennem mange år gået i en indhegning ved Koutrupgård for at pleje naturen, og der går en sti gennem området. Her må man ligesom i Naturstyrelsens andre indhegninger med dyr gerne gå ind. Hunde må gerne medbringes, hvis de bliver holdt i snor, hvilket man altid skal udenfor de såkaldte hundeskove. Naturstyrelsen stiller krav til forpagterne, der ejer dyrene, om, at der ikke må gå dyr med unormal adfærd i indhegningerne af hensyn til de besøgende.

- Naturstyrelsen har over hele landet mange indhegninger med dyr, hvor besøgende også færdes. Det er yderst sjældent, at det medfører problemer. Men en ulykke er én for mange, og når vi ved mere, må vi evaluere, om der er noget, vi skal ændre på, siger Poul Ravnsbæk.Hundelufter dræbt af ko i fold i Sønderjylland

En 64-årig hundelufter er  blevet trampet ihjel af en ko, da han krydsede en mark ved Broager i Sønderjylland.

Den 64-årige mand, der var fra Frederiksberg, var ude at gå en tur med sin hund og en kammerat, da de krydsede en mark, hvor der gik køer.

»Den dræbte havde en hund med sig, der var i en snor, som han havde bundet rundt om livet. Koen ser hunden og løber hen mod den. Hunden kommer til skade med sin pote, hvorefter den løber om bag ejeren, der falder. Koen kommer derefter og tramper på manden«, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 64-årige mand kom så alvorligt til skade, at han døde af sine kvæstelser kort efter. Ifølge politiet vidste de to mænd godt, at der gik køer på marken, inden de gik ind i folden.


Korevlen

Den tragiske hændelse svarer ganske godt til de angreb af køer, som folk med mellemrum har oplevet med køerne på Korevlen, når de har haft hund med i snor. Et af angrebene et oven i købet blevet filmet en forårsdag for fire år siden: https://www.youtube.com/watch?v=IVYJmQEJ0z8

Heldigvis er ingen mennesker endnu kommet til skade på Korevlen, selvom det har været tæt på nogle gange.


Uvelkommen beboer i vores område.

Ejerne af sommerhuse med gamle låse bør skifte låsene ud eller montere ekstra sikring. Vores område har nemlig siden efteråret haft en ekstra beboer, som ikke er inviteret.

Det er en mand, formentlig hjemløs, som ved hjælp af et bundt gamle, såkaldte københavnernøgler har skaffet sig adgang til sommerhuse, hvor han har slået sig ned i kortere eller længere tid.

Han kan muligvis også sættes i forbindelse med mindre tyverier af forskellig art. Et sommerhus mistede således 15-20 meter kobberrør, som var monteret udvendig på huset, ligesom zink-tagrenderne var blevet forsøgt stjålet. Vedkommende havde desuden med en københavnernøgle låst sig ind på toilettet. Ejerne har tidligere fundet en knækket københavnernøgle i en af husets låse.

Manden beskrives som 45-50 år, ca. 1,8 meter høj, tynd og med overskæg. Han har gråt, forpjusket hår og går rundt i en brun, rulams-lignende frakke med pelskrave.

Hold derfor øjnene åbne, og hvis du møder denne mand et sted, han ikke har ret til at være, så kontakt Midt- og Vestjællands Politi tlf: 114 eller 4635 1448.


Kommunen skruer bissen på overfor manglende indklipning

Odsherred Kommunes Miljø- og Klimaudvalg har på sit januar møde besluttet, at der i år skal fokuseres på sager om beskæring af træer og buske langs vejene.

Det er Center for Natur, Miljø og Trafik der har fået til opgave, at der skal være en generel indsats for, at grundejere, vejlaug og grundejerforeninger tager ejerskab for deres forpligtelser, og får forståelse for vigtigheden i at sørge for at holde beplantning indenfor egne matrikler, så alle kan færdes uden gene på fortove, stier og veje.

Beskæring af beplantning er en vigtig del af grundejers vedligeholdelsesforpligtelser på de private fællesveje. Beskæring skal ske helt tilbage til skel og gælder både mod private fællesveje og mod offentlige veje.

På mindre veje i sommerhusområder er det ofte et problem for renovations- og brandbiler at komme frem på grund af manglende beskæring og rabatslåning, og chaufføren har svært ved at se i sidespejlene, når han bakker. Den typiske sommerhusvej er anlagt som grusvej med rabat i begge sider, hvor rabatten også er en del af vejarealet. Rabatten bør være fri for beplantning, så der er vigeplads for både gående og kørende trafik.


Sådan vil kommunen gøre 

Et typisk sagsbehandlingsforløb kan se sådan ud:

1. En henvendelse om manglende beskæring fra borger eller tilsyn modtages. Besigtigelse kan blive nødvendig, hvis tvivl om placering eller fotos mangler.

2. Der fremsendes en partshøring til grundejer af matriklen, hvor problemstillingen er. Normalt får grundejer 14 dages frist for at få ordnet forholdene eller besvare henvendelsen. Fås ingen tilbagemelding er besigtigelse nødvendig for at konstatere om opgaven er udført.

3. Såfremt der ikke har været dialog med grundejer eller forholdene ikke er bragt i orden, fremsendes et påbud med 14 dages frist. Besigtigelse er nødvendig, hvis der ingen tilbagemelding har været fra grundejer.

4. Hvis forholdene stadig ikke efter tidsfristens udløb er blevet udført har centret mulighed for at udføre beskæringen på grundejers regning.

I særlige tilfælde, hvor der f.eks. er akut fare for færdslen, kan politiet og centeret beslutte, at arbejdet skal udføres straks uden at orientere grundejer først.


Tilsynsmedarbejdere vil inspicere

Med baggrund i Miljø- og Klimaudvalgets beslutning om fokus på beskæring, vil indsatsen i 2017 bl.a. omfatte tilsynsmedarbejdere, der besigtiger veje. Ved observation af problemstilling om manglende beskæring udfyldes et brev med aktuel dato, adresse og afkrydsning ud for problemstilling, og der tages fotodokumentation af brevet inden det lægges i matriklens postkasse. Partshøring er hermed sat i gang. Det svarer til trin 1 og 2, derefter kommer evt. trin 3 og 4 om nødvendig (i sagsbehandlingsforløb).


Den lille grønne

”Den lille grønne 2018” er omdelt til samtlige grundejere i Odsherred Kommune. Her er beskrevet en overordnet vejledning om grundejernes forpligtelser mht. beskæring af beplantning.


Giv et praj via app eller hjemmeside

Borgere har via Odsherred Kommunes hjemmeside mulighed for at downloade en gratis ”Giv et praj” app på deres mobiltelefon, eller benytte ”Giv et praj” muligheden på kommunens hjemmeside. De fleste er efterhånden udstyret med en mobiltelefon og har mulighed for at stå på åstedet og melde en problemstilling til kommunen.


Det skal være let at

flytte til Odsherred

Odsherred Kommune vil gerne gøre det så nemt som muligt at flytte til Odsherred. Derfor har kommunen oprettet en ny hjemmeside, hvor man kan finde information om området og læse mere om, hvad Odsherred har at byde på.

Har du spørgsmål, brug for hjælp eller ønsker du mere information om Odsherreds bosætningsindsats, så kontakt bosætningsteamet på bo@odsherred.dk eller på 59 66 68 15.

Den nye hjemmeside har adressen: http://boiodsherred.odsherred.dk/

De uskrevne regler for det gode naboskab

Bestyrelsen har udarbejdet en stribe uskrevne regler for et godt naboskab. Det er f. eks., at man skal undgå at sætte høje hegn op i skel, at man ikke lige skal placere ungernes trampolin op ad naboens grund og at man skal undgå bunker af tørt kvas liggende i skel og mod vej.

Du kan læse alle reglerne her ved at klikke på linket herunder.

De uskrevne regler.


Hvorfor ender nogle uenigheder om græsslåmaskiner, trampoliner og cigaretrøg i stridigheder?

Det kan du få svar på herunder. På TV2's hjemmeside fortæller  antropolog og ekspert i nabokonflikter, Anne-Marie Christensen, om hvorfor nabostridigheder opstår.

Klik her på linket, hvis du vil vide mere.

Lej en kontorplads og få mere fritid

Hvis du savner mere tid i sommerhuset, men ikke kan få det til at gå op med dit arbejde og lang transport, så kan Odsherred IT og Iværksætterhus være løsningen.

Huset er et kontorhus med moderne kontorfaciliteter, fibernet, AV udstyr samt møde- og konferencefaciliteter. Huset ligger i Egebjerg og er et tilbud til hele Odsherred kommunes borgere og gæster. Huset er åbent på hverdage mellem 8-16 og derudover efter aftale.

En arbejdsplads i huset kan lejes på dagsbasis for 95,- kr., eller du kan købe et 10-turs kort til 900,- kr. Det er også muligt at leje en arbejdsplads på månedsbasis for 1000,- eller 1600,- kr. i storrum eller 2500,- kr. for et enkeltmandskontor. Ved månedsleje får du egen nøgle til huset.

Husets møde- og konferencelokaler kan lejes på time, halv eller heldagsbasis for mellem 150-2000 kr.

Alle former for leje i huset kan suppleres med forplejning efter nærmere aftale.

Der er fornuftige parkeringsforhold ved huset, og som lejer har du adgang til bade- og køkkenfaciliteter, kaffemaskine, husets have og cykel samt muligheden for at hente og aflevere bøger på det nærliggende selvbetjente bibliotek. Du kan også få dig et slag tennis på Egebjerg tennisklubs grusbaner.

Kontakt til Iværksætterhuset:

Eva Bløcher, tlf. 21 14 27 83, mail: info@odsherredivaerksaetterhus.dk

Hjemmesiden www.itv.odsherred.dk

Facebooksiden Odsherred Iværksætterhus.

Eller kontakt Egebjerg Landsbyvirksomhed, ELV, som driver huset:

Morten Hylleberg, tlf. 299 399 30, mail: morten@hylleberg.info

Hjemmeside: www.egebjerglandsbyvirksomhed.dk


Nyt kort viser alle vores grøfter

Et detaljeret kort over vores grøfter, både åbne og rørlagte, er nu færdigt. Kortet har været savnet som arbejdsredskab for vores grøftelaug. Vi lægger det hermed ud på hjemmesiden, så alle kan se det.

Her er et link til kortet.

Se billederne fra jubilæumsfesten 12. juli 2014

Nye regler for byggetilladelser

Det er aftalt med regeringen i økonomiaftalen for 2012, at byggesagsbehandlingen skal digitaliseres, for både at sikre kortere sagsbehandlingstider ved at effektivisere byggesagsbehandlingen og gøre de dokumentationskrav, som byggeansøgere mødes af, mere ensartede

Odsherred Kommune har sammen alle landets kommuner valgt at Byg og Miljø skal være den digitale ansøgningsløsning. Det betyder, at du fra 1. december 2014 skal starte dit eventuelle byggeprojekt ved at gå ind på hjemmesiden www.bygogmiljoe.dk.

Læs mere om den nye ordning her.

Fastboere - nu også med netværk

Vi er nu 38 fastboere i Tre Lyng. Antallet er stigende så måske er behovet for et

fastboernetværk også steget.

Den seneste orkan har jo nok fået en og anden til at frygte, om man ville få et træ ned i

huset,vejene spærret osv. Sygdom, snevejr, ferier og lignende kan for en fastboer være

en udfordring, især hvis man er mindre mobil, alene eller lign.

Fastboere er ikke nødvendigvis naboer og evt. hjælp fra familie m.m. måske ikke lige i

nærheden.

Bestyrelsen vil derfor undersøge om der er interesse for et netværk med adresser,

telefonnumre og mailadresser, så man nemt kan kontakte en fastboer i nærheden, når og

hvis man har behov for assistance af den ene eller anden slags.

Dette brev er sendt til alle fastboere med en opfordring om tilbagemelding på mail, SMS

eller brev til undertegnede, om man ønsker at stå på en sådan liste altså med navn,

adresse, telefonnummer og mailadresse. Listen sendes derefter ud til dem, der ønsker at

stå på den.

Ifald der kommer et passende antal f. eks. 15 og opefter, vil listen blive oprettet. Kunne

dette også bidrage til trygheden for fastboere er det en rar tanke.

Giv venligst tilbagemelding senest medio januar.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Tre Lyng

Ole Schmidt

Solstien 1

20 67 55 67

aossolstien@gmail.com

Korevle-følgegruppe er nedlagt

Der har været holdt en håndfuld møder, og her var der på dagsordenen punkter som orientering om anmeldelse af dyremishandling, mange døde kalve, bænke langs stien på diget og ønsker om ændringer af hegnets linjeføring.

Indklipning

Vi gør i grundejerforeningen et stort arbejde for at holde vore veje farbare og minde vore medlemmer om indklipning ved vejene.

Kommunen gør også meget og har i den forbindelse også skrevet til grundejere, at de skal beskære beplantning, så trafikken kan passere. I en håndfuld tilfælde har kommunen ladet arbejdet udføre for grundejers regning.

gjort et forsøg på at kaste lys over grundejerforeningens økonomiske deltagelse i grøftevedligeholdelse ved at gennemgå de tal, der i dag er tilgængelige i det materiale, vi har.

Det er i hovedsagen regnskaber samt referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Vores grøfter - historisk og økonomisk set

Nu er grøfterne gravet, og alt er gået rigtig godt og efter den plan, som vores forventede kommende grøftelaug havde lagt. Ole Schmidt fra bestyrelsen har gravet i fortiden og har

På denne side kan du finde aktuelle nyheder og begivenheder, der er relevante for foreningen.

Og du kan finde meddelelser fra bestyrelsen til medlemmerne.

Tilmeld dig og få

nyheder på mail

Vil du gerne orienteres, når der er nyt på hjemmesiden? Vil du gerne vide, hvis der sker noget særligt i vores område?

Så har du nu mulighed for at blive orienteret direkte via mail, hvis du giver Tre Lyng din mailadresse. Det kan gøres ved at klikke på linket her:

Book et redskab

Nu er det blevet nemt, hvis du skal låne grundejerforeningens trailer eller brændeflækker. Du kan simpelthen booke redskabet på internettet via hjemmesiden.

Ved at klikke på nedenstående link kommer du ind til booking-siden, hvor du blot skal følge anvisningen og oprette dig som bruger med nogle få oplysninger. Herefter modtager du pr. mail en kode, som du skal bruge, når du logger ind. Under bookingen får du at vide, om redskabet er optaget eller ledigt den dag, du ønsker det.

Husk, at redskaberne efter brug skal leveres tilbage rengjorte og funktionsdygtige.


Betalingsservice

klarer dit kontingent

Nu kan du tilmelde dig til betalingsservice så dit årlige medlemskontingent til Tre Lyng bliver betalt til tiden – hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken. Eller for besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank. Betalingsservice klarer betalingerne for dig. Det er det nemmeste i verden.

Samtidig undgår du kedelige rykkere.

Betalingsservice online tilmelding klik på linket her.