Forside

Deltag i debatten

Ved at klikke på linket herunder har du mulighed for at give din mening til kende om

Den kvindelige tyv er pågrebet

Den kvindelige tyv, som i september blev filmet af et overvågningskamera ved et sommerhus på Børglumsvej, er nu identificeret.

Hun blev genkendt på optagelserne, som blev overgivet til politiet. Nu har politiet været i kontakt med kvinden, som er fastboer i en af vore nabogrundejerforeninger, og hun har tilstået.

Kvinden nægtede tyveri fra andre sommerhuse end det på Børglumsvej, men det er en kendt sag, at mange af vore medlemmer gennem de senere år har været udsat for irriterende småtyverier i stil med tyveriet på Børglumsvej, hvor hun i ly af mørket fjernede et meget specielt foderbræt til fugle.

Kvinden har fået en bøde og foderbrættet er leveret tilbge til rette ejermand. Man kan håbe, at der nu er sat en stopper for småtyverierne.

Vejenes tilstand oktober 2016

Vejenes tilstand og hvad vi løbende gør for vedligeholdelsen kan du læse mere om ved at klikke her.

Kablerne er på plads

TDC er nu færdig med nedgravning af de nødvendige kabler og har opsat skabe i vores område.

Såventer vi bare på en endelig færdigmelding fra TDC med tilbud om bedre internet samt mulighed for TV fra Yousee.

Vi har ikke hørt noget om, hvornår det sker.

 

Forbedrede muligheder for

Internet og TV i Tre Lyng

TDC/YouSee har - efter en langvarig indsats fra Tre Lyngs bestyrelse og med hjælp fra et par af de omkringliggende grundejerforeninger - nu meldt tilbage, at man nu påbegynder arbejdet med ”fremskudte” baser i vores område.

I praksis betyder det, at TDC/YouSee lægger mere kobber i jorden ud til nye fordelingscentraler, og at alle som allerede har, eller som tilmelder sig fastnettet, vil få meget forbedrede internet- bredbåndsforbindelser. Desuden vil man få mulighed for at vælge de forskellige YouSee tv-pakker.

Vi har indsamlet det antal underskrifter, der er nødvendige og det forventes, at TDC/YouSee påbegynder arbejdet i sensommeren.

Vi har under forløbet erfaret, at en del beboere i vores område allerede har kobber ført ind på ejendommen, men har nedlagt fastnettelefonen. Er man i tvivl, kan man kontakte TDC/YouSee for at få det bekræftet eller afkræftet.

Skal man have etableret nyt stik, eller er man i gang med at bygge nyt, er det værd at vide, at man i 2016 og 2017 via Bolig-Jobordningen kan fratrække etableringen til forbedret internetadgang/bredbånd.

TDC forventer at påbegynde arbejdet mellem 5. september og 5. oktober i år. Det første skab med fordelingscentral bliver placeret på Havebovej.

For yderligere detaljer og priser bedes du henvende dig til TDC/YouSee.

 

Lone Cederquist, formand

Det skal være let at

flytte til Odsherred

Odsherred Kommune vil gerne gøre det så nemt som muligt at flytte til Odsherred. Derfor har kommunen oprettet en ny hjemmeside, hvor man kan finde information om området og læse mere om, hvad Odsherred har at byde på.

Har du spørgsmål, brug for hjælp eller ønsker du mere information om Odsherreds bosætningsindsats, så kontakt bosætningsteamet på bo@odsherred.dk eller på 59 66 68 15.

Den nye hjemmeside har adressen: http://boiodsherred.odsherred.dk/

 

Ekstra stiforbindelse med gangbro

over den nordlige del af Korevlerne

Odsherred Kommune vil nu bygge endnu en gangbro i den nordlige ende af Korevlen ved Gudmindrup Strand. Det sker for at imødekomme klager over, at det ofte ikke længere er muligt at passere kofolden tørskoet.

Her kommer der en gangbro

I 2012 omlagde kommunen en del af den eksisterende trampesti i den nordlige ende til en lav gangbro over den vestlige, vådeste del af strækningen. Imidlertid er også den østligste og sidste del af trampestien blevet æltet så meget op af køerne, at beboerne i området ikke længere kan passere området med almindeligt fodtøj.

Derfor vil kommunen nu anlægge endnu en gangbro af samme type som den eksisterende, så man til enhver tid kan komme tørskoet gennem området. Kommunen søger i den forbindelse om dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Hvad er SOL?

Med Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere, SOL, vil Odsherred Kommune styrke samarbejdet med landliggerne i Odsherred. SOL er rådgivende overfor det politiske niveau i kommunen. Rådet har nu fungeret i snart i et par år, og det består af ni medlemmer - tre der er politisk valgt, fire fra KSO (Koordinationsudvalget for Sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred) og endelig to medlemmer, der vælges på Årsmødet.

 

Den ene af disse to er Tre Lyngs mangeårige kasserer, Poul Dengsøe, som her meget aktivt varetager interesserne for Tre Lyngs godt 700 medlemmer.

 

På SOL's hjemmeside, http://sol.odsherred.dk/, kan du læse mere om, hvad der rører sig i rådet.

 

Så ligger referatet fra generalforsamlingen

lørdag den 26. marts 2016 kl. 10.00 på hjemmesiden.

 

Her kan du læse referatet..

 

Havvindmøller, hurtigt internet og vores dige

Grundejerforeningen Tre Lyngs bestyrelse har holdt et dialogmøde med 11 af vore nabogrundejerforeninger. Mødet fandt sted i slutningen af september, og formålet var at drøfte fælles udfordringer og udveksle erfaringer.

På dialogmødet blev nævnt tankerne om at placere havvindmøller i Sejrøbugten. Det vides endnu ikke, om planerne bliver til noget, ligesom den eventuelle nøjagtige placering endnu ikke kendes.

Vindmøllerne er i øvrigt et punkt på Sommerhusrådet For Odsherreds Landliggeres kommende møde den 18. november.

 

Hurtigt internet

En repræsentant for TDC kom på mødet med tilbud om hurtigt internet til foreningernes grundejere. Hvis mindst 150 sommerhusejere i området tilkendegiver interesse, som i øvrigt er fuldstændig uforpligtende, vil TDC placere en stribe fremskudte skabe i vores område. Det vil betyde en forventet hastighed på mellem 10 – 50 mbit. download.

Er du interesseret kan du udfylde skemaet her i dette link og sende det udfyldt retur til Tre Lyng.

 

Useriøst årsmøde

Kommunens Årsmøde for grundejerforeninger i Odsherred i august blev også diskuteret på dialogmødet. Kommunens møde blev betegnet som en tam omgang, hvor flere kommunale medarbejdere gennemgik nogle områder via slides. Det virkede useriøst, og de fleste fremmødte følte ikke, at de stillede spørgsmål og problemer blev taget alvorligt. Blandt andet vil kommunen ikke tage de voksende, brandfarlige kvasbunker alvorligt.

 

Digeproblemer

Diget blev også diskuteret. Kommunen har ansvaret for det eksisterende dige. Det blev nævnt, at vandstanden ved den stormen for to år siden var så høj, at det var tæt på at blive alvorligt.

Skal der etableres yderligere digebeskyttelse, er det borgernes/lodsejernes egen beslutning og for egen regning.

Bestyrelsen i Tre Lyng følger løbende udviklingen tæt på disse områder. På dialogmødet var der bred enighed om at holde et nyt møde om et år.

 

Emner til SOL

Hvis du har emner, som du ønsker taget op i Sommerhusrådet For Odsherreds Landliggeres (SOL) kan de sendes til Poul Dengsøe på adressen dengsoe@post9.tele.dk

Som udgangspunkt skal emnet dog først sendes til behandling i kommunens administration. Er svaret herfra ikke tilfredsstillede kan SOL komme ind i sagen.

Se også hjemmesiden for SOL http://sol.odsherred.dk/

 

De uskrevne regler for det gode naboskab

Bestyrelsen har udarbejdet en stribe uskrevne regler for et godt naboskab. Det er f. eks., at man skal undgå at sætte høje hegn op i skel, at man ikke lige skal placere ungernes trampolin op ad naboens grund og at man skal undgå bunker af tørt kvas liggende i skel og mod vej.

Du kan læse alle reglerne her ved at klikke på linket herunder.

De uskrevne regler.

 

Hvorfor ender nogle uenigheder om græsslåmaskiner, trampoliner og cigaretrøg i stridigheder?

Det kan du få svar på herunder. På TV2's hjemmeside fortæller antropolog og ekspert i nabokonflikter, Anne-Marie Christensen, om hvorfor nabostridigheder opstår.

Klik her på linket, hvis du vil vide mere.

Lej en kontorplads og få mere fritid

Hvis du savner mere tid i sommerhuset, men ikke kan få det til at gå op med dit arbejde og lang transport, så kan Odsherred IT og Iværksætterhus være løsningen.

Huset er et kontorhus med moderne kontorfaciliteter, fibernet, AV udstyr samt møde- og konferencefaciliteter. Huset ligger i Egebjerg og er et tilbud til hele Odsherred kommunes borgere og gæster. Huset er åbent på hverdage mellem 8-16 og derudover efter aftale.

En arbejdsplads i huset kan lejes på dagsbasis for 95,- kr., eller du kan købe et 10-turs kort til 900,- kr. Det er også muligt at leje en arbejdsplads på månedsbasis for 1000,- eller 1600,- kr. i storrum eller 2500,- kr. for et enkeltmandskontor. Ved månedsleje får du egen nøgle til huset.

Husets møde- og konferencelokaler kan lejes på time, halv eller heldagsbasis for mellem 150-2000 kr.

Alle former for leje i huset kan suppleres med forplejning efter nærmere aftale.

Der er fornuftige parkeringsforhold ved huset, og som lejer har du adgang til bade- og køkkenfaciliteter, kaffemaskine, husets have og cykel samt muligheden for at hente og aflevere bøger på det nærliggende selvbetjente bibliotek. Du kan også få dig et slag tennis på Egebjerg tennisklubs grusbaner.

Kontakt til Iværksætterhuset:

Eva Bløcher, tlf. 21 14 27 83, mail: info@odsherredivaerksaetterhus.dk

Hjemmesiden www.itv.odsherred.dk

Facebooksiden Odsherred Iværksætterhus.

Eller kontakt Egebjerg Landsbyvirksomhed, ELV, som driver huset:

Morten Hylleberg, tlf. 299 399 30, mail: morten@hylleberg.info

Hjemmeside: www.egebjerglandsbyvirksomhed.dk

 

Nyt kort viser alle vores grøfter

Et detaljeret kort over vores grøfter, både åbne og rørlagte, er nu færdigt. Kortet har været savnet som arbejdsredskab for vores grøftelaug. Vi lægger det hermed ud på hjemmesiden, så alle kan se det.

Her er et link til kortet.

 

Landliggerne skal involveres

i kommunens udvikling

 

Hvordan kan Odsherred Kommune bedst muligt involvere og engagere de 26.000 landliggere i den fremtidige udvikling af kommunen? Det er det overordnede ønske og spørgsmål, som kommunen har ansat projektleder Marie Juul Madsen til at finde svarene på i løbet af det næste halve år.

Der er et stort politisk ønske om at inddrage landliggernes holdninger, synspunkter og kompetencer i udviklingen af kommunen, ikke mindst fordi landliggerne har stor økonomisk betydning for turismen og erhvervsudviklingen i kommunen og dermed også for kommunens økonomi.

Center for Plan, Byg og Erhverv har derfor

udarbejdet en projektbeskrivelse, som har fået

støtte fra Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter,

idet det er målet at finde en metode for involvering, som også kan anvendes i alle andre af landets kommuner med landliggere.

Marie Juul Madsen er samfundsgeograf med speciale i byplanlægning og borgerinddragelse fra Københavns Universitet og startede 1. marts i den tidsbegrænsede stilling, der løber til udgangen af august 2015.

- Kommunen har i dag en række formelle fora for dialog, blandt andet Sommerhusrådet og det årlige landliggermøde med grundejerforeningerne, men projektet her sigter også på den løbende faste dialog, også om vinteren, hvor ejerne ikke opholder sig i Odsherred. Sociale medier som Facebook og Instagram er måske blandt de metoder, vi skal anvende, ligesom der findes andre mødeformer end det traditionelle borgermøde, siger Marie Juul Madsen.

I forbindelse med projektet har hun oprettet en facebook-gruppe med det formål at samle og involvere en større gruppe af interesserede landliggere i projektet og få skabt et åbent dialogforum, hvor man kan diskutere og debattere, hvordan dialogen og inddragelsen mellem kommune og landligger bliver forbedret i fremtiden.

Link til Facebook-gruppen er her:

https://www.facebook.com/groups/LandliggeriOdsherred/

Hvis du finder det interessant at deltage, så meld dig ind i gruppen og vær med til at udvikle, debattere eller følg med fra sidelinjen.

Hvis du ikke har læst om udviklingsprojektet, kan du læse om det her:

http://www.odsherred.dk/nyheder/borger/landliggerne-skal-involveres-meget-mere-i-udviklingen

Projektleder Marie Juul Madsen

Se billederne fra jubilæumsfesten 12. juli 2014

Tre Lyng er valgt ind i SOL

Sommerhusgrundejerforeningerne ved Sejrøbugten og Odsherred Kommune mødtes den 9. august 2014 til det årlige dialogmøde i Vig Forsamlingshus. På mødet blev et nyt kommissorium for SOL, Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere, fremlagt. Kommissoriet blev tidligere på året vedtaget i byrådet.

Syv kandidater var opstillet til valg til de to pladser til SOL. De valgte blev vores egen kasserer, Poul Dengsøe fra Tre Lyng, og Kirsten Møller, Grundejerforeningen for Kårup Skov og Ordrup Næs.

Via linket herunder kan du læse kommunens referat fra mødet:

LÆS MERE HER

Ideer til dagsorden i SOL er velkomne

Poul Dengsøe fra bestyrelsen er klar til at trække i arbejdstøjet, når SOL i januar holder sit første ordinære møde. I forbindelse med det kommende arbejde i sommerhusrådet efterlyser Poul Dengsøe emner fra medlemmerne, som er værd at tage op til behandling. Det skal dog understreges, at SOL ikke behandler enkeltsager, men udelukkende principielle og overordnede spørgsmål om fritids- og sommerhusområdet i Odsherred.

Forslag skal være Poul Dengsøe i hænde senest den 5. januar 2015. De kan sendes til mailadressen: dengsoe@post9.tele.dk

Her kan hele Poul Dengsøes orientering læses.

Nye regler for byggetilladelser

Det er aftalt med regeringen i økonomiaftalen for 2012, at byggesagsbehandlingen skal digitaliseres, for både at sikre kortere sagsbehandlingstider ved at effektivisere byggesagsbehandlingen og gøre de dokumentationskrav, som byggeansøgere mødes af, mere ensartede

Odsherred Kommune har sammen alle landets kommuner valgt at Byg og Miljø skal være den digitale ansøgningsløsning. Det betyder, at du fra 1. december 2014 skal starte dit eventuelle byggeprojekt ved at gå ind på hjemmesiden www.bygogmiljoe.dk.

Læs mere om den nye ordning her.

Høve Skovpavillon i fare for at lukke

Høve Skovpavillon har været dansesal og traktørsted siden det blev opført af en lokal gårdmand i begyndelsen af sidste århundrede omkring 1905. Men nu er der risiko for, at Sejrøbugten mister denne lokalhistoriske perle.

LÆS MERE HER

Fastboere - nu også med netværk

Vi er nu 38 fastboere i Tre Lyng. Antallet er stigende så måske er behovet for et

fastboernetværk også steget.

Den seneste orkan har jo nok fået en og anden til at frygte, om man ville få et træ ned i

huset,vejene spærret osv. Sygdom, snevejr, ferier og lignende kan for en fastboer være

en udfordring, især hvis man er mindre mobil, alene eller lign.

Fastboere er ikke nødvendigvis naboer og evt. hjælp fra familie m.m. måske ikke lige i

nærheden.

Bestyrelsen vil derfor undersøge om der er interesse for et netværk med adresser,

telefonnumre og mailadresser, så man nemt kan kontakte en fastboer i nærheden, når og

hvis man har behov for assistance af den ene eller anden slags.

Dette brev er sendt til alle fastboere med en opfordring om tilbagemelding på mail, SMS

eller brev til undertegnede, om man ønsker at stå på en sådan liste altså med navn,

adresse, telefonnummer og mailadresse. Listen sendes derefter ud til dem, der ønsker at

stå på den.

Ifald der kommer et passende antal f. eks. 15 og opefter, vil listen blive oprettet. Kunne

dette også bidrage til trygheden for fastboere er det en rar tanke.

Giv venligst tilbagemelding senest medio januar.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Tre Lyng

Ole Schmidt

Solstien 1

20 67 55 67

aossolstien@gmail.com

Tre Lyng med i Korevle-følgegruppe

I forbindelse med udsætningen af køer og naturplejeprojektet på Korevlerne har kommunen dannet en følgegruppe, som har til opgave at overvåge projektets virkning på området.

Vores grundejerforening, Tre Lyng, deltager efter invitation af kommunen i følgegruppen sammen med en række andre grundejerforeninger og organisationer. Ole Schmidt fra bestyrelsen har den primære kontakt til følgegruppen.

Første møde er blevet holdt, og her var der på dagsordenen punkter som orientering om anmeldelse af dyremishandling, mange døde kalve, bænke langs stien på diget og ønsker om ændringer af hegnets linjeføring.

Læs hele referatet her: Referat fra følgegruppen

Indklipning

Vi gør i grundejerforeningen et stort arbejde for at holde vore veje farbare og minde vore medlemmer om indklipning ved vejene.

Kommunen gør også meget og har i den forbindelse også skrevet til grundejere, at de skal beskære beplantning, så trafikken kan passere. I en håndfuld tilfælde har kommunen ladet arbejdet udføre for grundejers regning.

gjort et forsøg på at kaste lys over grundejerforeningens økonomiske deltagelse i grøftevedligeholdelse ved at gennemgå de tal, der i dag er tilgængelige i det materiale, vi har.

Det er i hovedsagen regnskaber samt referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Vores grøfter - historisk og økonomisk set

Nu er grøfterne gravet, og alt er gået rigtig godt og efter den plan, som vores forventede kommende grøftelaug havde lagt. Ole Schmidt fra bestyrelsen har gravet i fortiden og har

På denne side kan du finde aktuelle nyheder og begivenheder, der er relevante for foreningen.

Og du kan finde meddelelser fra bestyrelsen til medlemmerne.

Tilmeld dig og få

nyheder på mail

Vil du gerne orienteres, når der er nyt på hjemmesiden? Vil du gerne vide, hvis der sker noget særligt i vores område?

Så har du nu mulighed for at blive orienteret direkte via mail, hvis du giver Tre Lyng din mailadresse. Det kan gøres ved at klikke på linket her:

Book et redskab

Nu er det blevet nemt, hvis du skal låne grundejerforeningens trailer eller brændeflækker. Du kan simpelthen booke redskabet på internettet via hjemmesiden.

Ved at klikke på nedenstående link kommer du ind til booking-siden, hvor du blot skal følge anvisningen og oprette dig som bruger med nogle få oplysninger. Herefter modtager du pr. mail en kode, som du skal bruge, når du logger ind. Under bookingen får du at vide, om redskabet er optaget eller ledigt den dag, du ønsker det.

Husk, at redskaberne efter brug skal leveres tilbage rengjorte og funktionsdygtige.

 

Betalingsservice

klarer dit kontingent

Nu kan du tilmelde dig til betalingsservice så dit årlige medlemskontingent til Tre Lyng bliver betalt til tiden – hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken. Eller for besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank. Betalingsservice klarer betalingerne for dig. Det er det nemmeste i verden.

Samtidig undgår du kedelige rykkere.

Betalingsservice online tilmelding klik på linket her.

Nye åbningstider på genbrugs-

stationerne

Fra 4. januar 2015 er der søndags- og helligdagsåbent på alle kommunes genbrugsstationer og grenpladsen i Rørvig:

• Mandag kl. 7-16

• Tirsdag kl. 7-16

• Onsdag kl. 7-18

• Torsdag kl. 7-16

• Fredag kl. 7-16

• Lørdag kl. 8-16

• Søndag kl. 8-16

• Helligdage kl. 8-16 *

 

* Genbrugsstationerne holder lukket 24.-26. december, 31. december og 1. januar. 1. maj og 5. juni lukker genbrugsstationerne kl. 12.

 

Uindregistrerede

køretøjer

Bemærk venligst, at kommunen har forbudt opstilling af uindregistrerede campingvogne og biler på grundene.

   Grundejerforeningen

   Tre Lyng